Cilj odredbe REACH: izbjegavanje rizika.
 

Europska odredba o kemikalijama REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) EZ br. 1907/2006 nastupila je na snagu 1. lipnja 2007. Ona vrijedi odmah u svakoj državi članici EU. Glavni cilj odredbe REACH je osiguravanje visokog nivoa zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih kemijski uvjetovanih rizika. Za lanac isporuke time postoje određene obaveze registracije i informiranja.


Izjava tvrtke Conrad o odredbi REACH
 

Zaštita potrošača glavni je prioritet tvrtke Conrad Electronic. Veliku važnost pridajemo kvaliteti, sigurnosti i zaštiti okoliša, zbog čega su svi proizvodi iz asortimana podvrgnuti redovitim strogim kontrolama kvalitete. To, naravno, uključuje i poštivanje zakonskih graničnih vrijednosti za štetne tvari.

Conrad Electronic svjestan je obveza koje proizlaze iz ove uredbe u EU. U tom kontekstu, Conrad Electronic ugovorno je obvezao sve svoje dobavljače da se također pridržavaju relevantnih zahtjeva (kao proizvođači ili distributeri). Conrad Electronic nije obvezan registrirati tvari i pripravke prema uredbi REACH.

Kao distributer, Conrad Electronic se prilikom prosljeđivanja podataka poziva isključivo na podatke koje je dostavio odgovarajući proizvođač/dobavljač. Conrad Electronic ne daje jamstvo na ispravnost tih podataka.

Informacije o odredbi REACH naših dobavljača
 

Pogledajte Informacije o odredbi REACH naših dobavljača.


Obaveza informiranja za proizvode prema članku 33 odredbe REACH
 

PKao distributer, Conrad Electronic je prema članku 33 odredbe REACH obvezan proslijediti sve važne podatke o tvarima s popisa kandidata (SVHC) ukoliko ih je je proizvođač/dobavljač stavio na raspolaganje.

Upite za pojedinačne proizvode treba poslati na sljedeću e-adresu s navedenim brojem proizvoda / proizvođača: [email protected] ili [email protected]


Europska agencija za kemikalije (ECHA) stalno proširuje popis SVHC tvari (popis kandidata). Trenutni popis SVHC tvari možete učitati slijedećom poveznicom: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Obaveza informiranja za pripravke prema članku 31 odredbe REACH

 

Obaveza informiranja za pripravke (npr. raspršivači, ljepila, boje itd.) ispunjava se putem sigurnosnih tehničkih listova. Ti sigurnosni tehnički listovi mogu se besplatno preuzeti online ako ih je proizvođač/dobavljač stavio na raspolaganje. Sigurnosni tehnički listovi koji se nalaze kod nas u području su odgovornosti dotičnog proizvođača/dobavljača.