Conrad je vaš profesionalni partner za zakazane narudžbe i narudžbe s odgodom, koji vam pomaže kako biste unaprijed planirali narudžbe i po potrebi ih odgodili. Na taj način možete lako osigurati svoje interne postupke daljnje obrade i izbjeći variranje cijena i pomanjkanje. Pošaljite nam vaš upit na [email protected], a mi ćemo napraviti ponudu koja odgovara vašim zahtjevima.

Sigurnost zaliha  Optimizacija procesa Optimizacija procesa Smanjenje troškova

  


Narudžba unaprijed (forward order) 

  • Narudžba željene robe
  • Odabir datuma isporuke za cijelu isporuku (količina robe i cijena utvrđuju se u trenutku izrade narudžbe)


  

 


Zakazana narudžba (Scheduled order) 

  • Podjela zakazane narudžbe u više djelomičnih isporuka
  • Termini isporuke su unaprijed određeni (količina robe i cijena utvrđuju se u trenutku 
  • izrade narudžbe)

 


 

 


Narudžba s odgodom (Call-off order) 

  • Najveća fleksibilnost

  • Isporuka narudžbe unutar određenog vremenskog perioda uz varijabilne termine

  • Datum isporuke određuje kupac na zahtjev (količina robe i cijena utvrđuju se u trenutku izrade narudžbe)

 

 

 

Jesu li ove informacije bile korisne?