Suzbijte širenje virusa odgovarajućom sobnom klimom

Na temelju dostupnih saznanja potrebno je osigurati potrebnu prostornu klimu u trgovinama, protorijama za goste, uredima, školskim učioniama i svim ostalim unutarnjim prostorima u kojima se stalno zadržavaju ljudi. Ni temperatura niti relativna vlaga zraka ne smiju prekoračiti preporučenu graničnu vrijednost.  Zato ima smisla nadzirati prostorije odgovarajućim termometrima i higrometrima. Alternativno tome postoje i kombinirani uređaji koji pouzdano bilježe i prikazuju obje mjerne vrijednosti.

 

Kako unutarnja klima utječe na prenošenje virusa?

Osim toga, bitno je pratiti zagađenje zraka s CO2 u prostorijama u školama i uredima. Često se događa da ljudi u prostoriji ni ne primijete visok udio izdahnutog zraka. Stoga je još važnije kontinuirano pratiti sadržaj CO2 u zraku u zatvorenim prostorijama odgovarajućim mjernim uređajima. Ako je potrebno, možete osigurati puno svježeg zraka kroz intenzivnu ventilaciju i na taj način učinkovito smanjiti CO2 zasićenost i aerosole.

Uređaji za mjerenje CO2:

Pročišćivači zraka:

Kakav utjecaj ima vlaga zraka na prijenos virusa?

Prema studiji rel. vlaga zraka i rizik od infekcije izravno su povezani. Ako je vlaga preniska ili previsoka, rizik od zaraze virusima je osobito velik. Preporučena vrijednost je 40% - 60% rel. vlage.

Ako je vlaga zraka manja virusi ostaju dulje na površinama u osušenom stanju, a mogu i duže lebdjeti u zraku. Također ih je lakše uskovitlati čvrstim površinama. Ako je vlaga iznad preporučene vrijednosti, pozitivno utječe na širenje i distribuciju kapljica aerosola u zraku.

Mjerači vlage:

Kakav utjecaj ima temperatura na prenošenje virusa?

Nada da će uzročnik SARS-CoV-2 biti oslabljen ili čak eliminiran visokim ljetnim temperaturama 2020. nažalost nije se ispunila. U protivnom. Uzročnik SARS-CoV-2 također preživljava visoke temperature. U studiji Sveučilišta Ruhr u Bochumu, istraživački timovi detaljnije su ispitali vrijeme poluraspada infektivnih čestica. Vrijeme poluraspada je vremenski period u kojem se broj infektivnih čestica smanjuje za 50%. Na sobnoj temperaturi (20 – 23 °C) vrijeme poluraspada iznosilo je oko 9,1 sat. Na temperaturi hladnjaka (4 °C) vrijeme poluraspada bilo je znatno veće s 12,9 sati. Maksimalna vrijednost od 17,9 sati otkrivena je na  30 °C. Prema tome ni visoke niti niske temperature ne mogu u stvarnosti naškoditi virusu.

Termometri: