Garancija

Za sve proizvode vrijedi garancija od 12 mjeseci, posebno označeni proizvodi su pod produženom garancijom, što je naznačeno u katalogu. Garancijski rok počinje teći na dan isporuke proizvoda. Zadržavamo pravo na popravljanje proizvoda u slučaju kvara tijekom garancijskog razdoblja.