Nova EU uredba o dronovima 2021

Nova EU uredba o dronovima 2021

10 kol 2021

Nova EU uredba o dronovima 2021

Prije nekoliko godina modelari i stručni elektroničari su počeli razvijati vrstu modela posebnih letjelica. Pritom su klasične nosive površine koje su osiguravale uzlet zamijenjene s više propelera. Ove bespilotne letjelice prvo su se nazivale kopteri s time da se prvo pridodao broj propelera. Najčešći su bili kvadrokopteri s četiri propelera. No, već su postojali veliki heksakopteri sa šest ili oktokopteri s osam propelera.

U međuvremenu su se nazivi bespilotnih zrakoplovnih sustava sve više pomicali s koptera prema dronovima.

Ono što se u početku često ismijavalo sada se razvilo u ogromno svjetsko tržište. 

Tehnika je postala sve bolja čime su se mogli povećati dodatni teret i vremena trajanja leta. Time su se povećale mogućnosti poslovnih primjena zbog čega se sve više ljudi interesira za letjelice.

Budući da su cijene stalno padale, broj korištenih dronova ekspolozivno je narastao u vrlo kratkom vremenu.

Zašto EU uredba o dronovima?

Osim za užitak u slobodno vrijeme, bespilotni zrakoplovni sutavi (Unmanned Aircraft System = UAS) sve se više koriste i razvijaju za poslovne i državne svrhe. Kako bi se osigurao siguran pogon dronova i isključilo ugrožavanje letjelica s posadom morali su se stvoriti propisi za korištenje. U tu svrhu su već prije mnogo godina doneseni pravni propisi na državnoj razini.

2019. g. uslijedio je jedinstveni europski propis za sve zemlje članice EU koji je trebao stupiti na snagu 01. srpnja 2020. Zbog pandemije korone datum je odgođen za 01.01.2021.

Specifikacije EU uredbe o dronovima nalaze se u oba dokumenta

Uz navedene EU smjernice za uredbu o dronovima postoje još i propisi specifični za države koji se trebaju poštivati i kojih se treba pridržavati.

Ne radi se samo o dronovima!

Čak i ako se u običnom govoru spominje uredba o dronovima, uredba se odnosi na sve bespilotne zrakoplovne sustave (Unmanned Aircraft System = UAS). Kao rezultat toga uključeni su svi tipovi modela zrakoplova i helikoptera na daljinsko upravljanje.

Najvažnije činjenice nove EU uredbe o dronovima:

 • Bespilotni zrakoplovni sustavi (UAS) dijele se u tri različite radne kategorije (otvorene, posebne i s obaveznom dozvolom).

 • Otvorena kategorija se dijeli na potkategorije A1, A2 i A3.

 • Maksimalna dopuštena visina leta se povisuje s prethodnih 100 m na 120 m.
 • Uvođenje dvije nove potvrde o osposobljenosti (klasa A1/A3 i A2) i operaterske potvrde (LUC certifikat).
 • Prilagođavanje granica težine.
 • Registracija pilota na daljinu i slanje identifikacije (elektronička ID), ovisno o klasi.
 • Minimalna dob za korisnike je 16 godina, pri čemu postoje iznimke prema provedbenoj uredbi (EU) 2019/947, članak 9.
 • EU uredba o dronovima ne vrijedi za letjelice na daljinsko upravljanje koje su namijenjene isključivo za unutarnju uporabu. 

Najvažniji datumi nove EU uredbe o dronovima:

 • 01. siječanj 2021: EU uredba o dronovima vrijedi od 31. prosinca 2020. Treba izvršiti registraciju ako je potrebna.

 • 01. siječnja 2021 do 01. siječnja 2022: postojeće dozvole, izjave i potvrde o osposobljenosti pilota na daljinu ostaju važeće ali se prema EU uredbi mijenjaju.
 • 01. siječnja 2021. do 01. siječnja 2023: prema nacionalnom zakonu letačke operacije u okviru društva i udruga letačkih modelarstva mogu se nastaviti bez dozvole.
 • 01. srpnja 2020. do 31. prosinca 2022: razdoblje prijelaznog roka za pogon bespilotnih letjelica bez klasifikacije. Što to točno znači objasnili smo u ovom odlomku.

Tri najrazličitije radne kategorije

Budući da postoje bespilotni leteći predmeti u različitim veličinama i za različite zadatke pogon je podijeljen u tri kategorije:

Otvorena kategorija

Nije potrebna dozvola nego, između ostalog, registracija korisnika.

Masa uzlijetanja treba biti manja od 25 kg.

Model treba letjeti na vidljivom mjestu.

Iznimka: koristi se dodatni promatrač ili se leti u načinu „Prati me“ (Follow me-Mode).

Treba se pridržavati maksimalne dopuštene visine leta.

Treba se održavati sigurna udaljenost od ljudi i ne smiju se preletavati okupljanja većih skupina ljudi.

Ovisno o operativnom riziku postoje minimalni uvjeti poput nošenje potvrde o osposobljenosti.

Posebna kategorija

Posebna kategorija je osmišljena za primjene koje s pravnog gledišta nisu moguće u otvorenoj kategoriji.

UAS operater treba prije upotrebe izvršiti procjenu rizika.

Potrebna je dozvola za pogon letjelice ukoliko korisnik nema operatersku potvrdu (LUC certifikat) s potrebnim pravima.

Alternativno tome, može se podnijeti radna izjava nadležnom tijelu ako se primjena odvija pod pridržavanjem definiranih standardnih scenarija.

Kategorija s obaveznom dozvolom

Kategorija s obaveznom dozvolom ili certificirana kategorija je osmišljena za primjene u industriji i prijevozu.

Potrebne licence i certifikacijski postupci potrebni su za UAS kao i za korisnike/posadu.

Pogon u kategoriji s obaveznom dozvolom može postati potreban ako procjena rizika ne dopušta pogon u posebnoj kategoriji.

Podjela otvorene radne kategorije

Otvorena radna kategorija podijeljena je u tri potkategorije A1, A2 i A3. Pritom se razlike odnose, između ostalog, na letenje u blizini ljudi.

Podkategorija A1:

U ovoj potkategoriji moguće je i letenje u blizini ljudi.  Međutim, ne smiju se preletavati veće skupine ljudi na otvorenom te nesudjelujuće osobe. Ako se to ipak dogodi, prelet treba što brže završiti.

Podkategorija A2:

Ako se leti prema potkategoriji A2, treba držati razmak od nesudjelujućih osoba minimalno 30 metara. Ako se leti u načinu polaganog leta, minimalni razmak može iznositi i 5 metara.

Podkategorija A3:

Ova kategorija je namijenjena za let u odsudstvu nesudjelujućih osoba. U cijelom području leta ne smiju se zadržavati ljudi i treba se pridržavati minimalnog razmaka od 150 m od industrijskih, stambenih i turističkih područja.

Klasifikacija bespilotnih zrakoplovnih sustava

Poleg kategorij uporabe so komercialno izdelani in prodajani droni in modeli zračnih plovil razdeljeni tudi v različne razrede brezpilotnih zrakoplovov (razredi UAS). Obstaja sedem različnih razredov brezpilotnih zrakoplovov, in sicer od C0 do C6, pri čemer številka predstavlja izjavo o varnostnem tveganju. Večja kot je številka, večje je tveganje.

 

Specifikacije

C0

C1

C2

C3

C4

Težina/energija udara <250 g 900 g  <4 kg <25 kg <25 kg
Maks. brzina 19 m/s = 68 km/h 19 m/s = 68 km/h - - -
Maks. visina leta 120 m 120 m ili podesivo ograničenje visine 120 m ili  podesivo ograničenje visine 120 m podesivo ograničenje visine 120 m ili prema uzletištu modela
Zahtjevi tehnike   Smjernica za igračku ili <68 km/h, ograničenje visne < 68 km/h, ograničenje visne, slijetanje u nuždi kod gubitka signala Ograničenje visne, slijetanje u nuždi kod gubitka signala, način male brzine, zadane točke loma Ograničenje visne, slijetanje u nuždi kod gubitka signala, način male brzine, zadane točke loma Nije dozvoljeno automatsko upravljanje
Potrebna registracija pilota na daljinu Ne odn. da kod dronova s kamerom Da Da Da Da
Osposobljenost pilota na daljinu Pročitati uputstva za korištenje

Pročitati uputstva za korištenje,

EU potvrda o osposobljenosti A1/A3

Pročitati uputstva za korištenje,

 EU potvrda o osposobljenosti A1/A3, potvrda za daljinsko pilotiranje A2

Pročitati uputstva za korištenje,

EU potvrda o osposobljenosti A1/A3

Pročitati uputstva za korištenje,

EU potvrda o osposobljenosti A1/A3
Potrebna daljinska identifikacija Ne Da Da Da Ne
Pogon u otvorenoj kategoriji   A1 = let iznad ljudi  A1 = let iznad ljudi A2 = let u blizini ljudi, A3 =  let na velikoj udaljenosti od ljudi A3 =  let na velikoj udaljenosti od ljudi   A3 =  let na velikoj udaljenosti od ljudi  

Pogon bespilotnih letjelica bez klasifikacije

Čak i ako nova EU uredba o dronovima bude obvezujuća od 1. siječnja 2021., bespilotne letjelice i modeli zrakoplova i dalje se prodaju i upravljaju bez klasifikacije. Uredba ovdje daje jasne informacije:

UAS vrste koje su stavljene na tržište prije 01.01.2023., a nisu klasificirane mogu se koristiti u otvorenoj kategoriji A1 pod uvjetom da im je težina uključujući dopustivo opterećenje manja od 250 g. UAS vrste koje teže 250 g ili više, a lakše su od 25 kg, mogu se koristiti u otvorenoj kategoriji A3.

Postojeće dozvole, potvrde i izjave važeće su još do 01.01.2022. g.

Prijelazni propis

Čak i bez certifikata, dronovi se mogu nastaviti koristiti nakon 01.01.2021. pod određenim uvjetima.

Za postojeće bespilotne zrakoplovne sustave postoji prema EU uredbi o dronovima prijelazni propis.  Postojeća ovlaštenja za rad su nakon 01.01.2021. g. važeća još godinu dana. Prijelazni propis stupio je na snagu još 01.07.2020. i ima rok trajanja 30 mjeseci. Prema tome prijelazni rok završava 31.12.2022.

Prema ovom prijelaznom propisu bespilotne letjelice mogu letjeti također i u otvorenoj klasi A1 ako imaju masu uzlijetanja ispod 500 g. Međutim, ako se neočekivano preleti preko nesudjelujućih osoba, prelet treba trajati što kraće moguće.

Bespilotne letjelice koje su lakše od 2 kg smiju se pokretati u otvorenoj klasi A2. Najmanji razmak od ljudi treba iznositi 50 m, a pilot drona treba imati EU potvrdu o osposobljenosti A1/A3 kao i EU potvrdu za daljinsko pilotiranje A2.

 

 

Okvirni podaci Pogon u otvorenoj klasi EU potvrda o osposobljenosti A1/A3 EU potvrda za daljinsko pilotiranje A2
Manje od 250 g i maks. 68 km/h  A1 Ne, ali se preporučuje  Ne
Manje od 500 g A1 Da,  ali od 01.01.2023. Ne
Manje od 2 kg i u razmaku manjem od 150 m od stambenih ili industrijskih područja A2 Da Da
Manje od 25 kg i u razmaku većem od 150 m od stambenih ili industrijskih područja A3 Da  Ne

 

Nažna napomena!

Ako se UAS s maksimalnom masom uzlijetanja (Maximum Take-Off Mass = MTOM) između 2 kg i manje od 25 kg treba pokretati na manje od 150 m od stambenih ili industrijskih područja, onda je to moguće samo u posebnoj kategoriji s pripadajućim uvjetima.

Naravno, već spomenuta obveza osiguranja i registracije vrijedi i za postojeće modele, bez obzira jesu li to dronovi, modeli helikoptera ili zrakoplova.

Učinci na već postojeće modele

Ovdje smo kao primjer naveli neke dronove kako bi pokazali kako se mogu upotrebljavati tijekom prijelaznog razdoblja i nakon toga. Budući da samo masa uzlijetanja igra ulogu lako se može raspodijeliti bilo koji drugi leteći uređaj.

DJI Mavic Mini, DJI Mavic Mini 2 ili Ryze Tech Trello

Budući da ovi dronovi imaju masu uzlijetanja manju od 250 g, potrebno je samo osiguranje i registracija zbog ugrađene kamere.

Parrot Anafi, DJI Spark ili DJI Mavic Air 1

Za dronove u težinskoj klasi od 250 g do < 500 g je uz osiguranje potrebna registracija i od 01.01.2023. g. EU potvrda o osposobljenosti A1/A3. Nakon isteka prijelaznog propisa 31.12.2022. pogon će biti moguć samo u otvorenoj kategoriji A3.

DDJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic Air 2, Yuneec Mantis G, DJI Enterprise Phantom ili Yuneec Typhoon H Plus

Za dronove u težinskoj klasi 500 g do < 2 kg potrebni su osiguranje, registracija kao i EU potvrda o osposobljenosti A1/A3 i EU potvrda za daljinsko pilotiranje A2. Najmanji vodoravni razmak od osoba treba iznositi 50 m. Nakon isteka prijelaznog propisa 31.12.2022 pogon će biti moguć samo u otvorenoj kategoriji A3.    

DJI Inspire ili DJI Matrice M600 Pro

Budući da ovi kopteri teže više od dva i manje od 25 kg, mogu se koristiti, ovisno o lokaciji, samo u otvorenoj kategoriji A3 ili u posebnoj kategoriji.

Pogon modela letjelica prema novoj EU uredbi

Nova EU uredba odnosi se i na modele zrakoplova i helikoptera na daljinsko upravljanje. Neće se puno promijeniti za modelare letjelica koji se svojim hobijem bave unutar udruge i na odobrenom uzletištu.

Budući da se rad na uzletištu za modele smatra vrlo sigurnim, različite udruge i društva imaju priliku podnijeti zahtjev za dobivanje vlastite operativne dozvole od Saveznog ministarstva prometa. Tada se let modela može nastaviti prema postojećim smjernicama i specifikacijama. Većina modela, čak i ako nisu klasificirani, rade u klasi C4 i u otvorenoj kategoriji A3.

Budući da će podnošenje zahtjeva i odobrenje operativne dozvole potrajati određeno vrijeme, u prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2023. letačke operacije na uzletištima za modele i dalje se mogu obavljati bez licence. Udruge također imaju priliku kolektivno prijaviti svoje članove Saveznom uredu za zrakoplovstvo radi registracije, tako da pojedinačni člannvi to ne moraju učiniti sami.

Piloti modela koji nisu učlanjeni u udrugu ili ne upotrebljavaju ovlaštena uzletišta trebaju se za svoj hobi pridržavati strogih pravila EU uredbe. U tom slučaju je npr. maksimalna visina letenja ograničena na 120 m.

Često postavljanja pitanja o EU uredbi

Smijem li letjeti svojim neklasificiranim dronom i nakon 1. siječnja 2021. g.?

Da, definitivno može te svoj dron i dalje koristiti. Za to vrijede prijelazni propisi koji to osiguravaju. Ovisno o težini drona, ovisi u kojoj kategoriji otvorene klase dron smije letjeti. Možda ćete trebati nabaviti sada novu potvrdu o osposobljenosti od strane tijela priznata od Saveznog ureda za zrakoplovstvo (LBA).

Što znače mala i velika dozvola za upravljanje dronom?

Potvrda o sposobnosti nakon §21e uredbe za zračni promet još se naziva i mala dozvola za upravljanje dronom ili dozvola za upravljanje modelom letjelice.

Potvrda o sposobnosti nakon §21d uredbe za zračni promet još se naziva i velika dozvola za upravljanje dronom.

Što će se desiti s mojom starom dozvolom za upravljanje dronom?

Prema EU zakonima za dronove dozvola za upravljanje dronom kao i potvrda o sposobnosti važeće su još godinu dana. Nakon toga će dozvola za upravljanje dronom kao i potvrda o sposobnosti biti zamijenjene potvrdom o osposobljenosti A1/A3 odn. EU potvrdom za daljinsko pilotiranje A2. Potvrde o osposobljenosti mogu se dobiti u pravilu nakon online tečaja na mjestima koje je priznao od Saveznog ured za zrakoplovstvo.

Koja pravila vrijede kod ručnog upravljanja?

Kod ručnog upravljanja modelima jedrilica potrebno je uvijek držati razmak od maks. 120 m od najbliže točke na Zemljinoj površini. Ako su model jedrilice i dodatni teret lakši od 10 kg (Maximum Take-Off Mass = MTOM), onda se može letjeti u većem razmaku od tla. Pod uvjetom da se ni u jednom trenutku ne pređe visina iznad daljinskog pilota od 120 m.

Što se podrazumijeva pod privatno proizvedenim bespilotnim zrakoplovnim sustavom (UAS)?

Proizvođač treba izvršiti klasifikaciju bespilotne letjelice ako se radi o potpunom sustavu sa svim potrebnim komponentama poput modela, pogona i daljinskog upravljača. Čak i ako se sustav isporučuje kao komplet za slaganje i korisnik ga prvo treba složiti. Ako operater kupi samo model, a zatim nadogradi postojeće komponente daljinskog upravljača ili pogona, model se smatra privatno proizvedenim. Ako je model koji je spreman za let lakši od 250 g, uključujući bateriju, njime se može upravljati kao modelom iz klase C0 u potkategoriji A1. Ako je model lakši od 25 kg, njime se može upravljati kao modelom iz klase C4 u potkategoriji A3.

Najnoviji članci

Elektromobilnost

13 ruj 2021

Elektromobilnost

Standard Qi – za induktivno punjenje

18 svi 2021

Standard Qi – za induktivno punjenje

Automatizacija u fokusu

9 tra 2021

Automatizacija u fokusu

Jer zahtjev odlučuje

2 tra 2021

Jer zahtjev odlučuje

Kabel konfigurator

12 sij 2021

Kabel konfigurator

Mjerači sukladni zakonu o merjenju i kalibriranju

8 pro 2020

Mjerači sukladni zakonu o merjenju i kalibriranju

Servis kalibracji

18 stu 2020

Servis kalibracji

Servis PCB

18 stu 2020

Servis PCB